logo

Cập Nhật giải đấu tranh bá liên Server

admin | 31-10-2018

Cập Nhật giải đấu tranh bá liên Server

Quy tắc

 • Yêu cầu người chơi từ cấp độ 60 trở lên
 • Giải đấu chỉ có tại server S1, S2, S3, S4
 • Thời gian diễn ra: 31/10/2018 -> 13/11/2018

 

Hướng dẫn tham gia

 • Màn hình chính -> Đối kháng -> Chiến liên máy chủ

Vòng đăng kí

 • Thời gian đăng kí từ: 00h00 31/10/2018 -> 23h59 1/11/2018
 • Người chơi đủ điều kiên tham gia thì vào đăng kí tham gia giải đấu. Chọn mục “Đăng Ký”, sau khi đăng ký sẽ hiện “Đã Đăng Ký”.

Tổng quan

 • Chỉ những người chơi đã đăng kí mới có thể tham gia sơ khảo.
 • 64 người chơi hàng đầu của cuộc thi sơ khảo có thể tham gia “Cuộc chiến tứ đại bí cảnh”.
 •  4 người chiến thắng “Cuộc chiến tứ đại bí cảnh” sẽ tham gia “Đệ Nhất Chiến”.
 • Đăng ký kéo dài 2 ngày. Vòng sơ khảo kéo dài 5 ngày. Cuộc chiến tứ đại bí cảnh kéo dài 4 ngày và Đệ Nhất Chiến kéo dài 2 ngày.
 • Nếu vòng sơ khảo hết thời gian đấu thêm, người chơi được thách đấu sẽ chiến thắng.
 • Nếu hết giờ thi đấu trong “Cuộc chiến tứ đại bí cảnh” hoặc “Đệ Nhất Chiến” người chơi có lực chiến cao hơn sẽ chiến thắng

 

Cửa hàng

 • Khi tham gia chiến đấu sẽ nhận được “Thẻ Đồng”. Dùng thẻ đồng để mua các vật phẩm trong cửa hàng riêng của tính năng.

Phần thưởng

 • Phần thưởng vòng sơ khảo

 

 • Phần thưởng “Cuộc chiến tứ đại bí cảnh”. Người chơi nhận được “Danh hiệu đặc biệt” của riêng họ cũng như các phần thưởng khác. Server họ đang chơi cũng sẽ nhận được phần thưởng “tri ân” và đặc quyền đặc biệt “Phúc Vương” kéo dài trong 2 ngày. Người chơi có thể giữ danh hiệu cho đến khi “Tranh bá liên server” tiếp theo bắt đấu.

 

 • Phần thưởng “Tranh bá vương”. Người chơi nhận được “Danh hiệu đặc biệt” của riêng họ cũng như các phần thưởng khác. Server họ đang chơi cũng sẽ nhận được phần thưởng “tri ân” và đặc quyền đặc biệt “Phúc Đế” kéo dài trong 2 ngày. Người chơi có thể giữ danh hiệu cho đến khi “Tranh bá liên server” tiếp theo bắt đấu.

App icon

Legacy Discord Việt Nam: LOD VN

Bạn cần hỗ trợ