logo

Hê thống tính năng trong game

admin | 26-06-2018

Kỹ Năng

Là những chiêu thức của mỗi lớp nhân vật khác nhau. Gồm 3 kỹ năng cơ bản và 1 kỹ năng cần sử dụng Nộ để thi triển

Tăng cấp kỹ năng tăng cao sát thương, giảm thời gian hồi chiêu và tâng cao hiệu ứng

Mỗi 5 cấp kỹ năng sẽ kích hoạt thuộc tính tăng cường. Điểm kỹ năng tự hồi lại theo thời gian

Nâng cấp kỹ năng tiêu tốn: Điểm kỹ năng và vàng

Auto

Auto là tính năng giúp người chơi tự động đánh quái và vượt phụ bản

Người chơi có thể bật/tắt chế độ Auto thông qua nút “Auto”

Càn Quét

Giúp người chời vượt nhanh những phụ bản cốt truyện để tìm kiếm nguyên liệu, bản vẽ…

Điều kiện càn quét: Vượt phụ bản cốt truyện đạt 3 sao, thể lực đủ để vượt phụ bản cốt truyện (5 thể lực/ lần), tiêu tốn 1 vé càn quét/ lần

Có thể chọn càn quét 1 hoặc 10 lần

Vé càn quét có thể mua trong cửa hàng hắc diện thạch, cửa hàng kim cương

Kết Hợp

Người chơi sở hữu càng nhiều nộ dực càng mạnh mẽ! Một trong những điều lợi khi sở hữu nhiều nộ dực là chúng sẽ kết hợp với nhau để kích chỉ số ẩn

Lợi Ích

Muốn nhận những phần thưởng miễn phí nhưng cũng đầy giá trị? Đây chính là mục mà người chơi cần xem ngay!

Luyện Chú

Mở khóa cấp 41

Mỗi trang bị có 6 dòng luyện chú. Phẩm chất cho mỗi dòng luyện chú được tính từ 1 tới 5, thuộc tính tăng cho mỗi cấp sao sẽ mạnh lên dần. Thông qua sử dụng các loại luyện chú tương ứng để luyện chú trang bị nhận được chỉ số ngẫu nhiên

Luyện chú cần: vàng + luyện chú thích hợp

Chức năng luyên chú căn bản sẽ tăng/giảm phẩm chất ngẫu nhiên. Để tránh luyện chú gây rớt phẩm chất, có thể sử dụng kim cương để khóa định phẩm chất luyện chú thấp nhất

Luyện thần thạch

Mỗi ngày có 3 lược trích xuất hồn thạch

Hồn thạch có chất lượng thứ tự tăng dần: quảng thạch < tụ thạch < linh thạch < thần thạch

Hồn thạch có chất lượng càng cao càn nhiều phần thưởng

Mỗi lần trích xuất hồn thạch có 3 lần điêu khắc

Điêu khắc cần : kim cương

            lần 1: 125 kim cương

            lần 2: 125 kim cương

            lần 3: 250 kim cương

Phần thưởng: thiên ấn, rèn thạch, vàng

Phần Thưởng Cấp

Phần thưởng cấp là khi nhân vật đạt cấp yêu cầu để nhận phần thưởng

Cấp độ càng cao phần thương càng nhiều

Trợ Trận

Không chỉ tăng chỉ số cho người chơi, những linh thú không xuất trận vẫn có thể tham gia vào chức năng trợ trận để tăng thêm những chỉ số cho người chơi

Cấp độ người chơi càng cao thì càng có nhiều ô trợ trận cho linh thú

Phù Văn

Khảm những phù văn mạnh mẽ vào kỹ năng, đột phá sức mạnh

Khi nâng cấp kỹ năng tới cấp 20 sẽ mở ra ô phù văn đầu tiên, cứ 5 cấp mở tiếp 1 ô phù văn, tối đa mỗi kỹ năng có thể có 4 phù văn

Khảm phù văn tiêu tốn: Phù văn, vàng

Phù văn cũng giống như đá quý đều có thể dung hợp

Dung hợp phù văn tiêu tốn: Phù văn, vàng

Việc trích xuất phù văn cấp thấp để thế vào phù văn cấp cao vô cùng dễ dàng chỉ tiêu tốn một ít vàng thôi. Vậy thì mau trang bị cho mình những phù văn mạnh mẽ nhất đi nào!

Một trong những cách kiếm phù văn đơn giản nhất là tham gia vào phụ bản Phù Văn Bí Cảnh!

Vật Tổ

Mở khóa cấp 39

Chức năng giúp tăng chỉ số cho người chơi

Nâng cấp vật tổ tiêu tốn: Vàng và kỹ năng

 

App icon

Legacy Discord Việt Nam: LOD VN

Bạn cần hỗ trợ