logo

Hướng dẫn quy đổi

admin | 10-10-2018

Hướng dẫn quy đổi tiền trong ví thành kim cương trong game

  • Chọn mệnh giá quy đổi vào game.

  • Sau khi chọn mốc quy đổi thì chọn mục “thanh toán”. Nếu muốn chọn mục quy đổi khác thì chọn “Đóng” để chọn lại.

  • Khi quy đổi tiền từ ví ra kim cương trong game thì sẽ hiện thông báo thành công. Vào game check lại.

 

App icon

Legacy Discord Việt Nam: LOD VN

Bạn cần hỗ trợ