logo

Nạp tiền vào ví bằng thẻ Gate

admin | 12-10-2018

Kính thưa các anh hùng LOD VN!

BQT xin thông báo, hiện tại kênh nạp thẻ của LOD VN đã mở thêm phần nạp bằng thẻ Gate. Các anh hùng LOD VN có thể mua thẻ tại tất cả các đại lý, điểm giao dịch.

Hướng dẫn nạp bằng thẻ Gate vào ví

- Hướng dẫn mua thẻ gate:https://daily.gate.vn/dia-diem-giao-dich/

- Đại lý bán thẻ Gate: https://daily.gate.vn/the-game-online/the-gate/

- Thẻ Gate online: https://daily.gate.vn/dia-diem-giao-dich/

- Sau khi có mã thẻ đang nhập và trang thanh toán trong game: https://pay.100d.mobi/

- Đăng nhập tài khoản:

- Chọn game “Legacy of discord”

- Chọn server của nhân vật

- Khi không đủ số tiền chi trả quy đổi kim cương trong ví, thì sẽ hiện ra mục nạp vào ví bằng Gate. Chọn “Chấp nhận”.

- Kéo xuống mục “Phương thức thanh toán” mục “Thẻ cào”.

- Lựa chọn quy đổi bằng “Gate”

- Nhập mã seri và mã thẻ rồi chọn “Thanh toán”. Giá trị của gate sẽ được cộng vào ví.

BQT LOD VN kính báo.

App icon

Legacy Discord Việt Nam: LOD VN

Bạn cần hỗ trợ