logo

Nhiệm vụ trong Legacy of Discord Việt Nam

admin | 25-06-2018

Nhiệm Vụ Hàng Ngày

Nhiệm vụ hàng ngày có thể nhận lượng lớn kinh nghiệm, là cách tăng cấp nhanh nhất mỗi ngày, nên làm ngay

Mỗi nhiệm vụ có phần thường riêng: kinh nghiệm, kim cương, vàng,…

Điểm hoạt động : khi hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày sẽ có điểm hoạt động. Tích điểm hoạt động để nhận rương

Nhiệm Vụ Bối Cảnh

Mở khóa cấp 34

Đây là chuỗi 30 nhiệm vụ liên tiếp với nhau các nhiệm vụ random từ 1-5 , có thể là săn giết quái, thu thập khoáng thạch cây cỏ hay cung cấp 1 loại vật phẩm phổ thông nào đó. Khi hoàn thành sẽ nhận được vàng, ma ấn, luyện thạch…

Hoàn thành nhiệm vụ thứ 10, 20, 30 được thưởng thêm vật phẩm.

Càn quét: có thể dùng 300 kim cương, hoàn thành tất cả 10 bối cảnh lên 5 sao

Phần thưởng: Ma Ấn, Vàng, Luyện Thạch

 

 

 

 

App icon

Legacy Discord Việt Nam: LOD VN

Bạn cần hỗ trợ