logo

Sự Kiện Đua Top Lực Chiến Tại Máy Chủ Băng Hoàng

admin | 30-11-2018

Thời gian: 07 ngày tính từ ngày mở server

                 10h00 ngày 30/11/2018 kết thúc 24h00 ngày 07/12/2018

Cách thức nhận thưởng: 10 người chơi có lực chiến cao nhất trong bảng xếp hạng Lực Chiến tại thời điểm 23h59 ngày 07/12/2018.

Lưu ý:

BQT theo dõi và lấy kết quả cuối cùng từ bảng xếp hạng vào thời điểm kết thúc sự kiện để làm căn cứ trao thưởng.

NPH kiểm tra kết quả tại Server tại thời điểm 24h00 ngày 07/12/2018

Phần thưởng:
Top 1: 5000 kc + 60 mảnh cánh địa ngục
Top 2: 3000 kc + 40 mảnh cánh thánh linh
Top 3: 1500kc + 40 mảnh cánh bạo chúa
Top 4-10: 1000 KC + 40 mảnh cánh phán quyết.

Thời gian phát thưởng: trong vòng 24h sau khi kết thúc sự kiện người chơi sẽ nhận được phần thưởng thông qua thư.

 

BQT Thông Báo

App icon

Legacy Discord Việt Nam: LOD VN

Bạn cần hỗ trợ