logo

Sự Kiện Tri Ân Lễ Nhà Giáo 20/11

admin | 19-11-2018

Sự Kiện Tri Ân Lễ Nhà Giáo 20/11

 

 

I. Quy tắc

► Thời gian diễn ra: 00h00 20/11/2018 -> 23h59 24/11/2018

► Yêu cầu cấp độ: từ cấp 5 trở lên

► Phạm vi: S1 -> S10

 

II. Hướng dẫn tham gia

Màn hình chính -> Lễ Nhà Giáo

 

 

Event gồm 4 phần chính: Phần thưởng đăng nhập, Phần thưởng nạp, Nhiệm vụ danh hiệu, Lễ Nhà Giáo.

 

 

Phần thưởng đăng nhập

Sự kiện diễn ra các ngày diễn ra sự kiện. Phần thưởng của từng ngày nếu người chơi không nhận thì sẽ mất phần thưởng của ngày đó. Chọn mục “Thu Thập”. Lưu ý: Phần quà chỉ nhận 1 lần.

 

 

 

Phần thưởng nạp

Gồm có 5 mốc nạp: 500KC, 1000KC, 2000KC, 5000KC, 10000KC.

Người chơi nạp đúng số kim cương hoặc hơn (Nhưng chưa đến mốc tiếp theo) thì sẽ được chọn lựa 1 trong 3 phần thưởng của mốc đó. Chọn 1 trong các gói quà A, B, C sau đó chọn mục “Nhận” nếu chưa đạt đủ mốc thì sẽ thành nút “Nạp”. Ngoài ra trong các gói nạp người chơi còn có item “Trái Tim”, dành cho các người chơi mua item vật phẩm trong shop của sự kiện “Lễ Nhà Giáo”.

 

 

 

Nhiệm vụ danh hiệu

Trong thời gian diễn ra sự kiện người chơi hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận danh hiệu “Con Ngoan Trò Giỏi” vĩnh viễn.

Nhiệm vụ gồm: trong thời gian diễn ra sự kiện người chơi tiêu đạt 30000 kim cương và kích hoạt pet “Arachnu” thì sẽ nhận được danh hiệu. Pet “Arachnu” người chơi có thể vào shop của event “Lễ Nhà Giáo” để đổi mua 1 cách dễ dàng.

Chọn mục “Thu Thập” để nhận danh hiệu.

 

 

 

Lễ Nhà Giáo

Tổng quan: Phần thưởng đua top liên server, dùng Kim Cương để mua hoa tặng hoa “Cô giáo” sẽ được điểm đua top. Khi tăng hoa người chơi được phần thưởng “Trái Tim” dùng để mua vật phẩm trong shop

Event gồm 5 phần chính: Đua top tổng, đua top ngày, cửa hàng, phần thưởng máy chủ, vào tặng hoa cô giáo.

 

 

Mỗi ngày người chơi được tặng số lần hái hoa miễn phí để tặng cho cô giáo. Tùy theo cấp vip mà số tặng miễn phí khác nhau. Chọn mục “vào” -> nhấn vào các chậu hoa để hái hoa.

 

 

 

Người chơi nạp tiền vào game thì 100 kim cương sẽ được 1 bông hoa. Hoặc người chơi có thể dùng kim cương vào cửa hàng của sự kiện để mua hoa giá 100 kim cương/hoa.

 

 

Mỗi ngày người chơi tặng hoa cho cô giáo 10 lần sẽ được nhận phần thưởng bonus. Có 3 cách tặng hoa: tặng tất cả, tặng 10, tặng 1 hoặc người chơi có thể bấm vào người “cô giáo” để tặng hoa.

 

 

Khi tặng hoa người chơi sẽ có điểm để tính điểm trong bảng xếp hạng tổng và ngày. Phần thưởng của xếp hạng tổng và ngày sẽ được phát qua thư. Phần thưởng tổng thì ngày cưới của sự kiện sẽ phát thưởng. thưởng xếp hạng ngày thì mỗi ngày sẽ phát thưởng.

 

    

 

Ngoài ra khi tặng hoa thì sẽ nhận lại được “Trái tim” dùng để mua các vật phẩm trong shop. Shop được chia làm 3 loại:

Shop vật liệu: bán “Hoa (Dùng để tặng cô giáo)” và các vật liệu trong game khác.

 

 

Shop linh thú: Bán các mãnh pet, đặc biệt mãnh pet “Lovissa” và mãnh pet “Arachnu” để làm nhiệm vụ danh hiệu.

 

 

Shop cánh: bán các mãnh cánh, đặc biệt là mãnh cánh “Băng Hoàng”.

 

 

Phần thưởng máy chủ: tất cả người chơi trong máy chủ tặng hoa cho “Cô giáo” đê tăng cấp cô giáo, tất cả người chơi sẽ nhận được phần thưởng. Ngoài ra người chơi tặng hoa số lần nhất định trong ngày thì sẽ nhận thêm phần thưởng bonus.

 

App icon

Legacy Discord Việt Nam: LOD VN

Bạn cần hỗ trợ