logo

Update sự kiện Halloween

admin | 01-11-2018

Update sự kiện Halloween

 

(Áp dụng cho server đã qua 12 ngày)

I Quy tắc

  • Thời gian diễn ra: 00h00 1/11/2018 -> 23h59 3/11/2018
  • Yêu cầu cấp độ: từ cấp 5 trở lên

 

II Hướng dẫn tham gia

Màn hình chính -> Halloween

Event gồm 5 phần chính: Phần thưởng đăng nhập, Phần thưởng nạp, Thời trang giảm giá, Nhiệm vụ danh hiệu, Vòng quay may mắn

1 Phần thưởng đăng nhập

Sự kiện dành chơi người điểm danh các ngày diễn ra sự kiện. gồm 2 phần quà nhận quà điểm danh hàng ngày và thu thập hằng ngày. Chọn mục “Nhận”. Lưu ý: Phần quà chỉ nhận 1 lần.

2 Phần thưởng nạp

Gồm có 5 mốc nạp: 500KC, 1000KC, 2000KC, 5000KC, 10000KC.

Người chơi nạp đúng số kim cương hoặc hơn (Nhưng chưa đến mốc tiếp theo) thì sẽ được chọn lựa 1 trong 3 phần thưởng của mốc đó. Chọn 1 trong các gói quà A, B, C sau đó chọn mục “Nhận” nếu chưa đạt đủ mốc thì sẽ thành nút “Nạp”.

3 Thời trang giảm giá

Cập nhật bộ thời trang mới trong dịp lễ Halloween “Ác linh nam tước”.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Bộ trang phục “Ác linh nam tước” được giảm giá 40% khi mua cả bộ. Mua vũ khí hoặc phục trang sẽ được giảm giá 20% cho các mốc thuê và mua vĩnh viễn.

4 Nhiệm vụ danh hiệu

Trong thời gian diễn ra sự kiện người chơi hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận danh hiệu “Halloween” vĩnh viễn.

Nhiệm vụ gồm: trong thời gian diễn ra sự kiện người chơi tiêu đạt 30000 kim cương và kích hoạt pet “Hobgoblin” thì sẽ nhận được danh hiệu.

Chọn mục “Nhận danh hiệu” để nhận danh hiệu.

5 Vòng quay may mắn

Quay 1 lần giá 100 kim cương, 10 lần chỉ 800 kim cương (Rẻ hơn 20%). Khi người choi tham gia sự kiện ngoài các vật phẩm có giá trị cao thì sẽ nhận được mãnh pet “Hobgoblin”.

Ngoài ra người chơi quay 10 lần sẽ nhận “25 luyện chứ thạch cam”,quay 50 lần sẽ nhận “ 25 tăng cường”, quay 100 lần sẽ nhận “ 25 mãnh pet Hobgoblin”, quay 200 lần sẽ nhận “50 mãnh pet Hobgoblin”. Mỗi phần thưởng chỉ nhận được 1 lần.

 

BQT kính báo.

App icon

Legacy Discord Việt Nam: LOD VN

Bạn cần hỗ trợ