logo

Update tính năng mới ngày 13/8/2020

admin | 12-08-2020

Thời gian dự kiến (Có thể sớm hơn): 14h -> 17h

Phạm vi: Tất cả server

Trong thời gian bảo trì tất cả người chơi không thể đăng nhập vào game

Nội dung cập nhật:

  • Cập nhật biến hình:  Dark-winged Lord (Cánh Quân Vương)

  • Cập nhật thú cưỡi 2 người: Long Giá

  • Cập nhật linh thú: Long Hoàng Viễn Cổ

Dark-winged Lord (Cánh Quân Vương)

Long Giá

Long Hoàng Viễn Cổ

App icon

Legacy Discord Việt Nam: LOD VN

Bạn cần hỗ trợ