logo

Sự kiện dành cho S1, S2, S3

admin | 24-10-2018

Thợ săn tiền thưởng

 

Thời gian: 24/10 -> 25/10

Yêu cầu: nhân vật cấp độ 5 trở lên

Phần thưởng:chính của event là pet cam (Thần Thoại)Brutallus

Cách chơi: Màn hình chính -> thợ săn

Có 2 mục tấn công: Tấn công x1 tốn 100 kim cương, tấn công x10 tốn 900 kim cương rẻ hơn 100 kim cương so vs bấm 10 lần tấn công x1.

Khi tấn công x1 thì sẽ nhận được vật phẩm ngẫuu nhiên và nhận 100 điểm săn quái vật. Tấn công x10 thì sẽ nhận được 10 lần vật phẩm ngẫu nhiên và nhận 1000 điểm săn quái vật. Người chơi bấm vào mục “Xem trước” để biết chi tiết phần thưởng có thể nhận.

Gồm có 3 phần chính: Cửa hàng, Phần thưởng máy chủ, Phần thưởng hằng ngày.

Phần thưởng hằng ngày: Đánh số lần nhất định sẽ được nhận phần thưởng tương ứng số lần đánh. Mỗi ngày 24h sẽ reset số lần đánh

Phần thưởng máy chủ: server sẽ theo dõi tất cả số lượng tiêt diệt quái vật (của tất cả người chơi trên cùng server đó) cho 5 cấp độ đầu tiên của quái vật. mọi người chơi giết quái thú ở cùng cấp độ tương ứng  đạt tới số lần nhất định có thể nhận phần thưởng máy chủ cho cấp độ đó.

Cửa hàng: cửa hàng này dùng điểm săn quái đề mua vật phẩm.

Lưu ý: Người chơi nên dùng hết điểm săn quái thú trước khi kết thúc sự kiện.

BQT LOD VN kính báo.

App icon

Legacy Discord Việt Nam: LOD VN

Bạn cần hỗ trợ