logo

Sự kiện ngày 25/10 : Dành cho S1, S2, S3

admin | 25-10-2018

Quỹ tháng

Phạm vi: S1,S2,S3

Thời gian: 25/10 -> 26/10

Yêu cầu: nhân vật cấp độ 5 trở lên 

Tất cả Số kim cương bạn nạp để đủ yêu cầu lấy quỹ vẫn được giữ nguyên để có thể thể dùng để sử dụng ở tính năng khác

Trong thời gian sự kiện nạp 1 lần hoặc nhiều lần đủ 5000 kim cương, mỗi ngày sẽ nhận phần thưởng.

Thời trả thưởng là 20 ngày từ: 00h00 27/10/2018 -> 23h59 15/11/2018

Màn hình chính -> Quỹ tháng

Khi người chơi nạp đủ số kim cương trong sự kiện, khi tới ngày phát thưởng thì người chơi vào sự kiện để nhận phần thưởng, chọn mục “Lấy” để nhận phần thưởng.

Lưu ý: Người chơi không nạp đủ số kim cương sẽ không nhận được phần thưởng. Khi kết thúc sự kiện người chơi không nhận thưởng sẽ mất không trả về hộp thư.

App icon

Legacy Discord Việt Nam: LOD VN

Bạn cần hỗ trợ